• منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

    سهامداران محترم :

     

    مبالغ فروش حق تقدم های استفاده نشده در  تاریخ 1401/08/25  از طریق سامانه سجام به حساب کلیه سهامداران واریز گردید.